meaothun.com

SỰ THẬT VỀ ÁO THUN KHÁNG KHUẨN

Chúng tôi nói sản phẩm được sản xuất từ A-Z mà hổng ai tin

Mà sao tôi không đi nhập cho lẹ ta, giống như mấy xưởng khác họ làm í

Tức là

Vải nhập 1 nơi, bo áo nhập 1 nơi, rồi chỉ 1 nơi, xong may kỹ kỹ tý xíu là bán được giá cao rồi

Hông, Gold Rhino không làm như vậy được

Thế mạnh của Gold Rhino là sản xuất và điểm đặc biệt nhất của chiếc áo là nguyên liệu và kỹ thuật sản xuất

Thành ra

Chúng tôi tự dệt ra vải, tự nhuộm, nhuộm luôn cả chỉ may để đồng bộ màu chỉ và áo. Nói chung là làm từ A-z các khâu, vậy mới đảm bảo được chất lượng luôn đồng bộ.

Như thế người mặc mới “sướng”

Còn sản phẩm được sản xuất như vậy mới đảm bảo được chất lượng cao, như thế chúng tôi mới “lên đỉnh” trong thị trường áo thun được.

PHẢI HÔNG CÁC MẸ ??

———————————
ÁO THUN NHẬT BẢN CHÍNH HÃNG GOLD RHINO